25 Jun 2021

Моята история в Дженерали

Nikolay Stanchev from Generali Insurance AD

Началото в Дженерали

Първата ми среща в Дженерали беше в ролята на консултант. Това, което си спомням най-ярко от тези дни е логото на компанията – лъва. Помислих си, че лъвът е също символ на българския герб и това ме накара да стана още по-любознателен спрямо компанията. Ефектът от „срещата“ с лъва на Дженерали се отрази няколко години по-късно, когато станах служител на Джи Пи Презастраховане, част от Група Дженерали. Всъщност започнах по време на много труден период за компанията – неработеща информационна система, недобре организирани процеси, демотивиран екип, конфликти в екипа. Това, което промени нещата е осъзнаването на всеки един човек от екипа, че единственият начин да излезем от тази ситуация, е да впрегнем всичките си усилия и заедно да извървим, стъпка по стъпка, пътя към успеха.

Повратната точка беше един ден в началото на 2011 г., в който имахме срок да изпратим годишен отчет. Ясно беше, че няма да се справим навреме, но тогава всички решихме да работим до много късно. Въпреки, че не успяхме да изпратим отчета навреме, с общи усилия бяхме напреднали много, което ни позволи да го изпратим следващия ден, а очаквахме да има много по-голямо закъснение.

В този труден ден всеки член на екипа осъзна няколко неща:

  • никога повече не трябва да изпадаме в такава ситуация
  • всеки човек в компанията е важен
  • екипната работа е ключът към успеха

Последваха и други трудни моменти и периоди, но преодоляването им сплотяваше още повече колектива. Стабилизирахме информационната система, оптимизирахме процесите, всички колеги се развиваха постоянно. Отличавахме се с бързина, качество и кооперативност.  От компания, с която всички отбягваха да работят, всички заедно превърнахме компанията в такава, с която всички работеха с удоволствие – в Регионалния Холдинг, дружествата на Дженерали от ЦИЕ, външни контрагенти. И това със същите колеги, с които започнах работа в Дженерали.

На път в Дженерали Застраховане

Една от първите ми задачи в Дженерали Застраховане беше да се видя лично с колеги от Териториалните структури по продажби от цялата страна, за да придобия по-добра представа за потенциала на дружеството, а и като цяло винаги разчитам на личния контакт, затова предприех няколко пътувания в страната. Много неща ме впечатлиха по време на срещите ни. На първо място усетих гордостта и задоволството на колегите да са част от семейството на Дженерали и да могат да вършат работата, която обичат.  Тяхната откритост и желанието да споделят своите успехи и затруднения надмина очакванията ми. Разказаните от тях истории и случки свързани с бизнеса показват тяхната креативност и предприемчив дух. В някои от офисите ни това се е превърнало в семеен бизнес, където видях майка и дъщеря, баща и син да работят рамо до рамо или син, който е наследил бизнеса от майка си. Дадох си сметка какъв разнообразен и сплотен екип от професионалисти имаме. Сега разбирам по-добре настоящите успехи и съм още по-уверен в светлото бъдеще на компанията.