25 Jun 2021

Няма случайни неща

Nikolay Vasilev from Generali Insurance AD

Историята ми в Дженерали започна в края на 2009-та година. Бях нает да стегна един от офисите, които развиваха само животозастраховане. Успях да го изградя почти на ново и да го направя водещ в тази бизнес линия. Когато всичко беше подредено, оставих екипите и бизнеса на колежка, която има собствен офис в Компанията.

През това време внимателно наблюдавах как работи администрацията, връзките между различните отдели, отношението към клиентите и агентите. И точно това натежа при избора ми да остана да работя в Дженерали. Защото моята истинска сила е като агент.

Отне ми известно време, докато изградя порфолиото си от клиенти и в момента смея да твърдя, че съм един от водещите агенти на Компанията. От 2011-та година неизменно съм най-добрия агент в здравното застраховане – кота премиен приход и като начин на обслужване. В момента съм със статут на главен агент и член на Generali  ACEER VIP Club.

Какво ме убеди и задържа повече от 10 години в Дженерали?
Преди всичко отношението към клиентите! Защото, ако клиентите ми не са доволни,  пътят ми в този бизнес ще е много кратък. Компанията наистина се старае да направи клиентите доволни и като следствие на това – партньори за цял живот. А аз работя с най-капризните клиенти на пазара! J С някои от  тях сме заедно повече от 10 години, т.е. откакто съм в Дженерали.

Впечатли ме и отношението към агентите. За мениджмънта, агентите са сърцето на Компанията. И това си личи от отношението, от условията, които ни се предоставят, от подкрепата, която ни се оказва при сключване и обслужването на договорите. Но човек трябва да го усети, трудно е да се преразкаже. J
Лично аз, в лицето на Дженерали намерих изгубеното си семейство!