25 Jun 2021

Generali je pre mňa firmou o ľuďoch a pre ľudí

Andrea Leskovská from Generali Poistovna a.s.

V poisťovníctve pracujem takmer celý svoj život a toto odvetvie je mojou srdcovou záležitosťou . Je to oblasť, ktorá poskytuje unikátnu možnosť ovplyvniť životy našich klientov. Stojíme pri nich vtedy, keď to najviac potrebujú a aj tie najnáročnejšie situácie dokážu vďaka nám ľahšie prekonať. Práca v poisťovni v roku 2021 je o každodennom riešení toho, ako tu byť pre našich klientov kedykoľvek a kdekoľvek, ako zjednodušovať ich interakcie s nami, ako im prinášať riešenia šité na mieru. Jednoducho, ako byť ich celoživotným partnerom.

Aby sme však mohli byť celoživotným partnerom našich klientov, musíme začať najskôr u nás doma. Som presvedčená, že celoživotný partner nie je len o klientoch, ale v prvom rade o nás – zamestnancoch. Každý jeden z nás tvorí súčasť jedného celku. Sme navzájom prepojení a na sebe závislí. Preto, ak chceme byť pre našich klientov partnerom v dobrom i v zlom, musíme byť takým istým partnerom aj sebe navzájom.

V roku 2017 som do Generali prišla po prechádzajúcej dlhoročnej skúsenosti u najväčšieho hráča na trhu. Prišla som do firmy, ktorá bola iná – menšia, pružnejšia, dynamickejšia, ktorá sa práve v tom čase rozhodla, že ide meniť svoju firemnú kultúru a intenzívne pracovať na vzťahu firma – zamestnanci.  Ak by ste sa ma opýtali, čo bolo mojou najväčšou pracovnou výzvou, bola to práve táto oblasť – pracovať na zlepšení vzťahov a atmosféry nielen na mojom rezorte, ale aj naprieč celou firmou.  Musím priznať, že táto cesta nebola jednoduchá, pretože, povedzme si úprimne, práca s ľuďmi je azda tou najnáročnejšou. Najmä, ak je to taká „vedľajšia“ úloha popri plnení plánov a dosahovaní výsledkov.

Za pomerne krátky čas sa nám podarilo prejsť veľký kus cesty. Nebolo to však jednoduché. Museli sme sa popasovať s viacerými úskaliami a prekážkami, ale o to viac som na dosiahnuté výsledky hrdá. Spoločne sa nám podarilo zlepšiť vzťahy a komunikáciu a vytvoriť prostredie, kde sa ľudia nielen dobre cítia, ale môžu si dôverovať a jeden na druhého spoľahnúť. Zmena je cítiť nielen pri práci na firemných projektoch, ale aj v oblastiach, ktoré nie sú primárne pracovné. Našťastie to nie je len môj osobný dojem, ale stoja za tým aj čísla z nášho Veľkého zamestnaneckého prieskumu, ktorý ukázal, že skóre nášho rezortu sa zlepšilo v 13 kategóriách až o dvojciferné číslo! V ďalších 6 kategóriách bol posun jednociferný, no všade sme sa v porovnaní s rokom 2017 zlepšili. Tieto výsledky ma veľmi potešili, avšak najväčšou odmenou bola pre mňa úprimná osobná spätná väzba od mojich kolegov. Tá mi mnohonásobne vrátila všetku energiu a úsilie, ktoré som vynaložila. Presvedčiť ľudí o tom, že váš záujem a rešpekt sú úprimné, že vám môžu dôverovať a že sú pre vás dôležití, je náročné. Vyžaduje si to trpezlivosť, vytrvalosť, osobný kontakt a konzistentnosť. Nevzdávať sa pri čiastkových neúspechoch a pokúšať sa znovu a znovu otvárať zatvorené dvere.

Ďakujem všetkým mojím kolegom za to, že sú, pretože práve oni dávajú ten správny zmysel tomu, čo robím.❤ Generali je pre mňa firmou o ľuďoch a pre ľudí.