25 Jun 2021

Recept na dlhodobý vzťah

Marcela Nberiová from Generali Poistovna a.s.

Do Generali som nastúpila v roku 1999, presne v ten istý rok, ako som mala svadbu. S hrdosťou môžem povedať, že Generali je môj druhý domov, také moje „druhé manželstvo“. 

Človek sa v živote cíti dobre a vyrovnane vtedy, ak dobre funguje súkromný aj pracovný život súčasne a u mňa to, našťastie, platí v obidvoch prípadoch.

Hovorí sa, že dobrý a kvalitný vzťah spoznáte vtedy, keď v ňom zotrváte nielen v tých dobrých časoch, ale keď spolu prekonáte aj tie náročnejšie obdobia.  Ja som s Generali za ten čas zažila celé spektrum pocitov – pozitívne aj negatívne momenty, skvelé zážitky, náročné projekty, prekvapenia, ťažké chvíle pri fúziách alebo zmenách vedenia. Napriek všetkému náš vzťah stále trvá a je to už viac ako 22 rokov. Pýtate sa, aký je recept na takýto dlhodobý vzťah? Potvrdzujem, že chémia prosto musí fungovať  a chýbať nesmie ani iskra a energia. Nenahraditeľnou ingredienciou takéhoto dlhodobého vzťahu sú však najmä ľudia a to, čo my, zamestnanci Generali, spolu tvoríme a tým je naša kultúra.

Prelomový rok 2020 mi potvrdil, že ľudia a moji kolegovia sú tmelom, ktorý drží môj vzťah s Generali veľmi dobre pokope. Rok 2020 si budeme všetci pamäť ako obdobie pandémie, s ktorým sa spájalo veľa neznámych výziev. Práve odbor, na ktorom pracujem, mal v tomto neľahkom období ťažkú misiu. Museli sme zabezpečiť maximálne bezpečie všetkých kolegov – hygienické pomôcky, dezinfekčné prostriedky, bezpečné pracovné prostredie v našich priestoroch na centrále, ako aj v regiónoch a to všetko v podmienkach, keď sa rozhodnutia menili zo dňa na deň, situácia bola často nečitateľná a úplne nepredvídateľná.

Hovorí sa, že v núdzi spoznáš priateľa. A práve v tomto náročnom období som zažila úžasné momenty, ktoré sa mi navždy vryli do pamäti:

  • Keď na začiatku pandémie bol nedostatok ochranných rúšok ako aj iných pomôcok, potrebovali sme nevyhnutne zakúpiť rúška pre kolegov, ktorí museli ostať v práci aj napriek pandémii. Oslovila som teda niekoľko kolegýň a v priebehu jedného dňa bolo všetko vybavené – jedna ušila svojpomocne látkové rúška doma, druhá ich ráno vyzdvihla a doniesla do práce, a kolegovia ich na centrále s radosťou prijali a používali.
  • Keď celý môj tím spolu s dobrovoľníkmi z iných oddelení balil celý deň hygienické balíčky pre 1 500 kolegov.
  • Keď sa náš kolega, ktorý sám prekonal covid-19, zrazu zmenil na osobného kuriéra a rozvážal autom po celom Slovensku hygienické balíčky v  období tvrdého lockdownu a núdzového stavu.
  • Keď ďalší kolega prišiel neraz do práce v noci, aby zabezpečil s externou firmou dezinfekciu priestorov po ohlásení pozitívneho prípadu na danom poschodí.
  • Keď nás kolegyňa poprosila o pomoc s kúpou zdravotníckeho materiálu pre covid oddelenie v bratislavskej nemocnici, lebo sa im už minuli peniaze na ochranné pomôcky. Vedenie bez váhania súhlasilo. Kolegovia v priebehu pár dní nakúpili pomôcky (gumáky, ponožky, rukavice, dezinfekciu,…) a osobne ich odviezli do nemocnice. Ďalšie kolegyne oslovili spoločnosti pre sponzoring, a tak sa nám podarilo zásobiť nakoniec viac oddelení, ako sme pôvodne plánovali.
  • Alebo mnoho iných skúseností a zážitkov, pri ktorých bolo vždy cítiť ochotu pomôcť, poradiť, zaskočiť za kolegov, vybaviť nadštandardné veci, pracovať navyše alebo aj v noci.

Je úžasné vidieť a na vlastnej koži zažiť nezištnú pomoc ľudí nielen vzájomne medzi kolegami v Generali, ale aj to, ako Generali stojí pri klientoch a tých, ktorí to potrebujú a nemajú to v živote ľahké.

Je úžasné vidieť, že Generali podporuje takéto správanie, ochotne do takýchto aktivít investuje čas, energiu a zdroje, čím podnecuje v každom jednom z nás kultúru ľudskosti. Takýto vzťah jednoducho prežije všetko!