25 Jun 2021

Spoštovanje in zaupanje do sodelavcev in strank štejeta največ

EMIL VAMBERGER from Generali Zavarovalnica d.d.

Generaliju sem se pridružil leta 1997 na povabilo direktorja Luciana Cirinà. Ker sem že imel nekaj let delovnih izkušenj v zavarovalništvu, mi je bila zaupana kar zahtevna naloga. Bil sem zadolžen, da ob vstopu Generalija na slovenski trg zgradim mrežo industrijskih zavarovanj za podjetja. Kakšni časi! Bil sem eden izmed prvih zaposlenih, sodelavce pa smo takrat šteli še na prste ene roke.

Kot vsak izziv, je bil tudi ta zaznamovan z ovirami, ki jih moraš kot posameznik preseči. Začetek ni bil enostaven, a sedaj, ob pogledu nazaj, vidim, kako pomembna je bila prehojena pot in kaj je pomenila za moj osebni in profesionalni razvoj ter rast Generalija v Sloveniji. Novo znanje je temelj napredka, zato sem najprej opravil izobraževanja na Dunaju in kasneje v Bruslju. Imel sem srečo, da sem imel odlične mentorje od katerih sem se veliko naučil in kasneje znanje prenašal na nove sodelavce.

Zavarovalnica je v Sloveniji zelo hitro rasla, zato sem imel priložnost delati na več področjih. Po industrijskih zavarovanjih za podjetja sem nadaljeval delo na področju mednarodnih zavarovanj, nato na zavarovanjih SME in Generali Eployee Benefits, danes pa na področju korporativnih zavarovanj in mednarodnih brokerjev. Veliko novih ljudi, veliko novih področij in situacij, veliko nenadomestljivih izkušenj in lepih spominov se je nabralo in zvrstilo v teh 24 letih. Področje zavarovanj za podjetja ponuja ogromno možnosti za razvoj, učenje, študija tujih jezikov, spoznavanja tujih ljudi in kultur. Delo je povezano z številnimi potovanji in mednarodnimi zgodbami in izkušnjami. Kot multinacionalka ponuja Skupina Generali neizmerno veliko možnosti mednarodnega in medkulturnega sodelovanja z nemško in angleško govorečimi kolegi in seveda strankami iz celega sveta.

Pristni odnosi, ki se gradijo na zaupanju in medsebojnem spoštovanju, so zame vedno bili in so tisti trdni temelj, na katerem gradim prihodnost, tako pri sodelovanju s sodelavci kot s strankami. Stranke potrebujejo partnerja. Partnerja, na katerega se lahko zanesejo. In mi smo ta partner, kar stranke prepoznajo in cenijo. Ravno ta občutek zanesljivosti, hvaležnosti, spoštovanja in zaupanja je vreden največ! Pa ne samo z strankami, temveč tudi z sodelavci – v resnici se vse začne prav med nami. Ključ do vseživljenjskega partnerja za stranke je prav pripravljenost na dobro sodelovanje med sodelavci in naše timsko delo.

Ponosen sem, da sem pred 24 leti sprejel nov izziv! Zavarovalnica s takšno tradicijo, ki je v svoji zgodovini uspešno preplula mnoge svetovne razburkane trenutke, dokazuje, da deluje s pogledom v prihodnost in se ob tem opira na izkušnje iz preteklosti. Multikulturnost in raznolikost, ki me pri Generaliju najbolj fascinirata, omogočata pogled iz različnih perspektiv in širjenje obzorja ob medsebojnem spoštovanju.

Hvaležen sem, da imam možnost biti del velike Generalijeve družine. Na začetku si res nisem predstavljal razsežnosti te uspešne zgodbe. Verjel pa sem vanjo od prvega dne! Vsem sodelavcem zato iskreno želim, da bi pri Generaliju našli del sebe in skupaj z svojo zgodbo gradili našo skupno, Generali zgodbo.