25 Jun 2021

The invisible help / Ajutorul care nu se vede

Gabriel Gosnea from Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.

[EN]

I would like to tell you the story of my first business trip in Generali. Back in 2016, I was working in the Employee Benefits Department and I was invited to GEB School – an event held by our colleagues from Generali Employee Benefits (GEB). I was going to find out details about how our business was managed globally.

The event started on a Tuesday morning, and I arrived in Brussels on Monday afternoon. I stayed at a hotel near the GEB headquarters, just a few stations from the centre of the Belgian capital.

In the evening I visited the city centre, took the subway and bought some souvenirs for my loved ones. I arrived back at the hotel and I went to bed early – I wanted to rest for the next day event.

The problem was that the next day I woke up not by the alarm clock, but by the dozens of calls from my family, my colleagues from Generali, my friends. Even a TV reporter contacted me and invited me to go live.

I didn’t understand what happened but I found out as soon as I turned on the TV. There had been several terrorist attacks in Brussels: at the airport and a metro station I had visited the day before. Unfortunately, I found out that about 30 people died and over 100 were injured. I couldn’t believe it.

I was in touch with colleagues from Generali – both from the Group and from Romania. The first day of GEB School was cancelled, and I was stuck in the hotel all day trying to find out more about what was going on around me. In the end, the GEB School event was held only with the colleagues who managed to get to Brussels before the attacks, and I went back to Romania with a flight from a different airport from Charleroi.

When I got back home I found out what happened here while I was in Brussels. Immediately after learning about the terrorist attacks, a crisis cell was created for me. It was formed by colleagues from different departments – my managers from Sales,  colleagues from Procurement, Legal and the travel agency. They had all gathered there to find the best solution for me to safely come back.

I kept in touch with my manager all the time I was in Brussels, but I didn’t know about the existence of these meetings. Back then I didn’t realize what was going on behind the curtains and I didn’t care, I was just interested in being safe. However, someone kept in touch with the authorities in Romania and Belgium for me, someone was interested in what is the fastest and safest route home, someone was issuing my new plane tickets and so on.

Now that I think about these events, I realize what it really means to work in Generali. The way my colleagues helped me without me knowing is the same way every Generali colleague helps our clients.

We may not be doctors, firefighters, therapists, but we are the ones who help our clients every day.

And we do this without seeking praise or glory. Because this is what Generali means.

We have been doing this for 190 years and will continue to do so for at least 190 more years.

Long live Generali!

[RO]

Aș vrea să vă povestesc despre experiența primului meu business trip în Generali. În 2016 lucram în cadrul departamentului Employee Benefits și la invitația colegilor din GEB urma să particip la GEB School la sediul din Bruxelles – un eveniment susținut de colegii din Grup în care urma să aflu detalii despre cum este gestionat business-ul nostru la nivel global.

Evenimentul începea într-o dimineață de marți, iar eu ajunsesem în Bruxelles luni după-amiază. Mă cazasem la un hotel foarte aproape de sediul central al GEB, la doar câteva stații de metrou de centrul capitalei Belgiei.

Seara am vizitat centrul orașului, am mers cu metroul și am cumpărat câteva suveniruri pentru cei dragi. Ajuns înapoi în hotel m-am culcat devreme să fiu odihnit pentru evenimentul ce începea a doua zi dimineață.

Doar că dimineața nu am fost trezit de alarma de la telefon așa cum planificasem, ci de zecile de apeluri de la familie, colegi din Generali, prieteni – am fost contactat chiar și de un reporter TV care mă invita să intru în direct la știri.

Nu înțelegeam despre ce era vorba însă am aflat imediat ce am deschis TV-ul. Avuseseră loc mai multe atacuri teroriste în Bruxelles: la aeroport și la o stație de metrou pe care o vizitasem cu o zi în urmă. Din păcate am aflat că în jur de 30 oameni au murit, iar peste 100 erau răniți. Nu-mi venea să cred.

Eram în legătură cu colegii din Generali – atât cei de la Grup cât și cei din România. Prima zi de GEB School a fost anulată, iar eu am rămas toată ziua blocat în hotel, încercând să aflu mai multe detalii despre ce se petrece în jurul meu. În cele din urmă evenimentul GEB School s-a ținut doar cu colegii care au reușit să ajungă în Bruxelles înainte de atacuri, apoi am plecat înapoi spre România cu un zbor dintr-un aeroport învecinat.

Ajuns acasă am aflat ce s-a întâmplat aici cât timp eu eram în Bruxelles. Imediat după ce s-a aflat de atentate, în interiorul Generali România s-a creat o celulă de criză pentru mine. Era formată din colegi din departamente diverse – managerii mei din Sales, colegi de la Administrativ, Juridic, dar și cei de la  agenția de turism. Se adunaseră cu toții acolo pentru mine, pentru a găsi soluția cea mai bună ca eu să revin acasă în cel mai scurt timp și, cel mai important, în siguranță.

Am ținut tot timpul legătura cu managerul meu, dar nu am știut nicio clipă de existența acestor întruniri de criză. Atunci nu îmi dădeam seama ce se întâmpla în spatele cortinei și nici nu îmi păsa, mă interesa doar să fiu eu în siguranță. Cineva, însă, ținea legătura cu autoritățile din România și Belgia pentru mine, cineva se interesa care e cea mai rapidă și sigură rută către casă, cineva îmi emitea noile bilete de avion șamd.

Acum că mă gândesc la aceste întâmplări realizez ce înseamnă, de fapt, să lucrezi în Generali. Colegii aceia care m-au ajutat fără ca eu să știu suntem noi toți – angajații Generali – pentru clienții noștri.

Poate că nu suntem medici, pompieri, psihologi, dar suntem cei care, în fiecare zi, îi ajutăm pe clienții noștri.

Și facem asta fără să căutăm laude sau elogii. Pentru că asta înseamnă Generali.

Facem acest lucru de 190 ani și o vom face în continuare pentru cel puțin 190 ani.

La mulți ani, Generali!