25 Jun 2021

Trajnost stvara tradiciju

Lidija Karadzic from Generali Osiguranje Srbija a.d.o.

Već davnog maja 2003. godine, počela sam da radim u tadašnjem Delta osiguranju, u motornim vozilima. Bio je to jedan veliki početak za mene, ali i za kompaniju koja je tek krenula da se razvija.

Od tada je prošlo osamnaest godina, jedno pravo punoletstvo!

Za to vreme prošla sam mnoge faze razvoja, mnoge transformacije, ali smo postajali sve jači i jači. Postali smo Generali. Nije malo godina za sticanje iskustva i znanja, svakodnevnog učenja i rada da postignemo rezultate kakve danas imamo.

U svemu tome sam i sebe videla kao osobu u neprestanom usavršavanju, radu i posvećenosti.

Iako nekome sa strane moj posao može izgledati monoton i uvek isti, tokom godina smo ga svi zajedno usavršavali i prilagođavali savremenom poslovanju. U tome sam i ja doprinela inovacijom, uvođenjem elektronskih faktura, za koju mi je dodeljena nagrada 2017. godine.

Prisećajući se mnoštva uspomena koje su navirale, došla sam do jednog, za mene lepog saznanja da sam sada druga osoba u odnosu na onu koja je zakoračila davne 2003. godine, da sam za svoje punoletstvo u Generaliju oplemenjena divnim ljudima i iskustvima oko mene i postala deo kolektiva, koji takodje spada u jedan od najtrajnih i da je kolektiv postao deo mene.

To je nešto što stvara energiju za budućnost.

Takođe, sa ponosom mogu reći da nisam jedina u mojoj porodici koju je prvo privukla, a potom i zadrzala lavovska snaga Generalija. Naime, davnih pedesetih godina 20. veka, naš deda Srećko Uvodić sarađivao je sa Assicurazioni Generali osiguranjem kao sudski veštak i ekspert za automobilske gume Ceat i Pirelli…

Ne bi bilo slučajno da će možda u budućnosti, neki moj naslednik ispričati svoju priču, nastaviti tradiciju i pominjati mene kao sto ja sad pominjem Srećka..

 

 

Lidija Karadžić

U Beogradu 18.05.2021 godine